30 годишниот јубилеј на МКД Св. Кирил и Методиј Крањ, го прослави преку традиционалната манифестација „Прешерново оро“ на која меѓу другите, учествуваше македонскиот писател Славе Ѓорго Димовски

0
115

17. Prešernovo oro 3.12.2022.