Нова претседателка на женскиот актив при Гоце Делчев Гетеборг

0
43

Избрано новото раководство на Женскиот Актив
Претседателка е Снежана Спасеноска