Во Сиднеј организиран прв Македонски фестивал

0
124
Прв македонски фестивал во Сиднеј.
Се гледаме недела во Хрствил
Се гледаме сите на Македонскиот фестивал во Сиднеј во недела, 4 декември 2022 во Hurstville Plaza, од 12:00-18:00 часот.
Гордо претставено од: МКУД Илинден – Сиднеј
Гордо поддржано од:
Австралиско Македонски Совет на Нов Јужен Велс Инк.
Мултикултурна NSW
Совет на реката Жорж
Австралиско Македонски Неделник & Денес
Универзални домородни ресурси (ГУИР)
Ќе имаме настапи на македонско фолклорно оро, музика, култура, храна и многу забава!
МКУД Илинден Западен Сиднеј
КУД Разиграни Македонски
Ова е првиот настан на годишниот Македонски фестивал во Сиднеј. Повеќе ќе дојдат во 2023 година!