Манастирот „Свети Наум“ од Роклин организира 3 дневно кампирање

0
87