ДОНАЦИИ ЗА ПАРАКЛИС ВО „СВ. ЃОРЃИЈА КРАТОВСКИ“ ВО ДЕТРОИТ

0
59
Почитувани членови, парохијани и пријатели на нашата црква,
Како што знаете во тек е изградба на новиот Параклис посветен на Св. Петка Параскева Римска (8 авг. н.с.),
За да го довршиме овој, а и сите следни проекти мораме заеднички да помогнеме со донации во овие моменти.
Вашите донации можете да ги пратите по пошта, да ги донесете во Црквата или пак преку електронски начин.
Повеќе информации можете да добиете преку нашата Facebook страница, преку другите дигитални медиуми или пак да се обратите директно до нас.
Управниот одбор при Македонската Православна Црква-ОА
„Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски“
Dear members, parishioners and friends of our church,
As you know, the construction of the new Chapel dedicated to St. Petka Paraskeva of Rome (August 8 n.s.).
In order to complete this and all the following projects, we must help together with donations in these moments.
You can send your donations by mail, bring them to the Church or send them electronically.
You can get more information through our Facebook page, through other digital media or contact us directly.
The Church Board of the Macedonian Orthodox Church-OA
“St. George of Kratovo”