Во рамки на проектот„ Традиција која поврзува“ во Врање во организација на ЗГМНМ Гоце Делчев од Врање, Пчињски Округ, се одржа Ревија на народни носии од Јужна Србија и Македонија

0
101

https://youtu.be/RtFv3cmsYaE?t=9X ЗА СИТЕ ШТО НЕ БЕВТЕ СО НАС!