Редовна средба на УО на здружението Даме Груев, Стокхолм на 9 ноември 2022 г.

0
150

Добро дојдовте на редовниот состанок на УО на здружението Даме Груев Стокхолм, 09 ноември 2022г