Македонското здружение „Бели Мугри“ од Пирот ја организира 11-та „Македонска Вечер“

0
82

МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР ВО ПИРОТ ПО ЕДИНАЕСЕTИ ПАТ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ БЕЛИ МУГРИ ОД ПИРОТ. ГОЛЕМ ТРУД ВЛОЖИ РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ДА ЈА ДОВЕДЕ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ВРХУНКО НИВО. СЕКОЈА ЧЕСТ ДО СУЗАНКА, СУТКА ,БОРЧЕ И ЈОСИФ.