МКД „Свети Кирил и Методиј“ од Пула го слави роденденот

0
63

Денови на македонската култура во Истра – Роденден на Друштвото 02.11.2022.