Македонското здружение „Даме Груев“ од Стокхолм организира предавање за превенција на рак

0
98