МКД „Македонија“ од Ешалан, Швајцарија, се подготвува за Новогодишната прослава

0
108
Работен состанок,
Друштвото „Македонија“ од Ешалан закажува состанок,
за (сабота) 29 октомри 2022 годинa, со почеток во 19:00 часот, во просторијата на AGV Toni 1042 Assens со следниот дневен ред:
01.Припрема на предновогодишната забава
02.Информации за забавата по повод Стара нова Година
03.Избор на ЖЕНА ОРГАНИЗАТОР, за програмата „Мак трпеза“,
04.Информаци за тековните програми на друштвото
05.Разно
Почитувани,
Овој пат имаме потреба од искуството на македонскиот готвач, во колку сте во можност потребата за учеството на сопругите на состанокот е од голема важност за организаторот.
Со почит, мдд „Македонија“ Ешалан.