УГМНЗ „Македониум“ од Белград организира изложба по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, 11 Октовмри и 23 Октомври

0
112
“Каде и да беше, Гоце Делчев знаеше кој е!”
Чествување на 11 и 23 Октомври и одбележување на 150 години од раѓањето на Гоце Делчев – свечено отворање на изложбата ,,Портрети на Гоце Делчев” од академскиот сликар Ангел Петров; историско-научен осврт на ликот и делото на Делчев – патоводна ѕвезда на македонската револуционерна и народноослободителна борба на проф. д-р Катерина Тодороска од Институтот за национална историја во Скопје и Гоце Делчев во македонската народна песна исполнета од пејачката група ,,Македониум”