МПЦ „Свети Климент Охридски“ од Торонто организира прослава по повод 60 годишниот јубилеј

0
72