МКД „Вардар“ од Бањалука организира промоција на книга

0
91
На 29.09.2022 година одржана е промоцијата на книгата „Правда и кривда” .Уредник е Зоран Митровски,а содржината се состои од одбрани македонски народни приказни и од современата детска литература.На промоцијата присуствуваа и претставници на Министерството за култура и просвета на Република Српска,Градската управа на градот Бања Лука и претставници на други национални малцинства.Примероци на книгата се наоѓаат во Народната и универзитетска библиотека на Република Српска.