Здружението „Даме Груев“ од Стокхолм на 15.11.2022 организира Македонска забава

0
91
Здружението Даме Груев од Стокхолм организира
МАКЕДОНСКА ЗАБАВА
Сабота 15 октомври, 19:30-01:00 ч.
Midsommargården, Telefonplan 3
Влезница 300кр за членови и 350 кр за останатите. Во цената влегува: топла закуска, еден без алкохолен пијалак и се разбира добра македонска музика. Задолжително пријавување со кауција, половина од влезницата, на plusgirot 614853-0 или на Swish 1231650555 со назнака “Забава”
Алкохол не служиме, гостите сами си понесуваат.
Поблиски информации на тел. 0764423004, Ѓорѓи, или на web-страницата, damegruev.org
Местата се ограничени, кој прв се пријавил прв и влегува.
ДОБРО ДОЈДОВТЕ!