Женската секција при МПЦ „Свети Илија“ од Мисисага организира заеднички ручек за пензионерите на 11 Октомври

0
101

СЛЕДНИОТ РУЧЕК НА МАКЕДОНСКОТО ПЕНЗИОНЕРСКО ДРУШТВО “РИВЕР САЈД” ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ВТОРНИК НА 11 ОКТОМВРИ. РУЧЕКОТ Е ПОДАРЕН ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ГОЦЕ ДАМЕСКИ. ПОВЕЛЕТЕ ВЕ ОЧЕКУВАМЕ.