Говорете македонски 12

0
170

Се знаеме скоро пола живот.

Се знаеме речиси половина живот.

 

Со своите активности допринесува за подобрување на работата.

Со своите активности придонесува за подобрување на работата.

 

Келнерите се во ресторантот.

Келнерите се во ресторанот.