Успешен крај на обуката во МКУД „Бисер“ од Џилонг

0
84
Крај на успешен термин 3 за Macedonian Dancing for fitness & fun плус Селски Тапан 101, комбинирана
Придружете ни се следниот термин почнувајќи од понеделник 10 октомври 6:30-8 за танцување,
Селски Тапан 101 почеток среда 12 октомври -време ТБА.
Се гледаме во следниот термин