Офицер за заштита на личните податоци 

0
448

Зоран Арсов –  Офицер за заштита на личните податоци

Е-маил: zoran@minisel.gov.mk

телефон: 070 400 080