„Мрачна шума“ на Марија Стојанова пред гевгелиската театарска публика

0
127

Во рамките на работењето на ЈОУ Дом на култура
„Македонија“- Гевгелија, следи уште еден интересен и
несекојдневен настан за гевгелиската публика. На 25 август, 2022
година, со почеток во 20:00 часот, ќе биде прикажана видео-
инсталација „Мрачна шума“ на Марија Стојанова, една од
организаторите на „Бош фестивалот“.
Во освртот на историчарот на уметноста, Емил Алексиев,
за оваа видео-инсталација стои дека целта на МРАЧНА ШУМА е
евокација на една заборавена архетипска слика. Во мрачната
шума е скриена тајна. Потребен е вашиот поглед за да се случи
чудо -мрачната шума е преплавена од светлина и сè одеднаш
оживува. Стотици пеперутки излегуваат од темнината и го
исполнуваат просторот. Оваа провала на волшебното во нашиот
свет создаден од бетон, челик и стакло ги ослободува природните
сили затрупани од багерите на нашата цивилизација.
Проектот е замислен како дијалог меѓу природата и
културата (nature – culture). Марија Стојанова преку јуктапозиција
на две слики (една статична, друга подвижна; мрачна шума-
пеперутки), поставува битни егзистенцијални прашања во врска со
односот помеѓу луѓето и нивниот свет: Како културните влијанија,
нашите сопствени истории, традиции, мемории, архетипски
претстави, симболични слики од колективната свест и
современата цивилизација ги обликуваат нашите животи? Кои се
последиците од нашето отуѓување од природата? Дали природата
и културата се, всушност, спротивставени? Можеме ли да
размислиме за нашето постоење надвор од природата? Дали
уметноста може да ја обнови магијата на природата?