Победа на македонска иновација во САД

0
132
Македонска иновација со светски потенцијал!
Таква е наградената иновација на домашната компанија Веда, за која деталите за Иноавтивност ги сподели Искра Јанковска Михајловска!