Успешен настап на фолк ансамблот „Илинден“ од Мисисага во Охрид

0
40
Фолклорен ансамбл Илинден од МОК Св.Илија, Мисисага имаше одличен настап на фолклорниот фестивал
,, Makedonsko Sonce,, in Ohrid, Macedonia.