Посета на општина Ешалан на Македонија

0
211

Посета на општина Ешалан на Македонија во организација на друштвото, после возвратната посета од страна на општина Ново Село беше потпишан пакт на пријателство измеѓу двете општини.
Проек кој придонесе за по лесно интегрирање на македонците од овој регион.
Успешно завршен проект мај 2005 година.