Посета на општина Ешалан на Македонија

0
41

Посета на општина Ешалан на Македонија во организација на друштвото, после возвратната посета од страна на општина Ново Село беше потпишан пакт на пријателство измеѓу двете општини.
Проек кој придонесе за по лесно интегрирање на македонците од овој регион.
Успешно завршен проект мај 2005 година.