Учесниците на Спортскиот камп со заеднички тренинг и натпревар со Ф.К. Фер плеј од Охрид

0
240

Продолжуваат спортските активности и  едукација на учесници на Спортскиот камп од страна на тренерите.