„Далмација во моето око“ – изложба на македонски сликари од Хрватска во Задар

0
220