МПЦ „Свети Климент Охридски“ од Торонто организира Македонски детски летен камп

0
306