Подарок икона за црквата „Свети Архангел Михаил“ во Јегуновце, од иселеник – сликар од Србија

0
384

На ден 19. јуни 2022. година, во црквата Св. Аранѓел во Јегуновце кај Тетово, осветена е иконата Св. Араѓел која ја насликал и поклонил на црквата Тодор Јовановски, родум од Јегуновце.