Поставени два препумпни уреди на фекална канализација во Миладиновци

0
158

На колекторскиот систем во населеното место Миладиновци деновиве се поставени два препумпни уреди, а досега се изградени 1200 метри  канализациона линија.  Со поставувањето на препумпните уреди ќе се постигне одведување на фекалните отпадни води кон веќе изградената пречистителна станица со капацитет од 1250 еквивалент жители.

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски денеска направи увид во работните активности во населеното место Миладиновци, и истакна дека со реализацијата на овој проект ќе се придонесе за подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните во Миладиновци, како и подобрување на заштитата на животната средина.