Клубот “Македонска Зора 93” од Оффенбург Ве поканува на INTERNATIONALES FEST 2022

0
147

Почитувани, Клуб “Македонска Зора 93” Оффенбург  Ве известува дека на ден 25.06.2022 со почеток од 10 часот во градот Оффенбург ќе се одржи INTERNATIONALES FEST 2022, каде македонскиот клуб ќе земе учество и ќе ја преставува Република Македонија со нашата традиционална кујна. Ве очекуваме во што поголем број да ја преставиме нашата татковина МАКЕДОНИЈА во најдобро светло и заедно да се забавуваме и ја претставиме нашата култура и традиција.
Со почит управниот одбор на “Македонска Зора 93” – Оффенбург