ДО МОДЕРНИ ОПШТИНИ ПРЕКУ ПРИМЕНА НА ПРАКТИКИ ОД СВЕТСКИТЕ МЕТРОПОЛИ

0
164

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, денес присуствуваше на Меѓународниот форум на градоначалници, насловен „Модерна општина“ кој се одржа на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје. На форумот, градоначалниците од општините во нашата држава, заедно со градоначалници од повеќе општини од други држави, како и реномирани професори и експерти, дебатираа во врска со потребата за модернизирање на македонските општини и идните проекти кои треба да се имплементираат, како важен услов за успешен развој и напредок.

Енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, чистата животна средина, модерната инфраструктура, како и локалниот економски развој, беа дел од темите на кои беше ставен посебен акцент, како приоритетни области во кои треба да бидат преземени конкретни чекори и континуирани активности, со цел општините во Македонија да станат модерни и европски, согласно позитивните практики од градоначалниците од светските метрополи кои се применливи и неопходни за нашите општини.

Општина Битола