Maкедонско катче !

0
197
“Јас го разбирам светот како поле за
културен натпревар меѓу народите”
Прекрасна вечер ,вечер кога младите ти враќаат за се што си за нив творел,,заложбата да бидат владини студенти-Јека магистар ,Симона наскоро др.,, нивните родители, новите членови Ѓоко со супругата Наташа и сите кои беа ова вечер кога младите ни дадоја јасни пораки дека мораме да веруваме во себе и да се бориме,,
Едукација-хуманост-проектни активности,подршка од нови и стари членови , Велат не нема ама еве сме
со мерак и доверба за подобра иднина, само сплотени и верба во Господ можеме да опстаниме.
Се гледаме со проектните активности : ,,Дај крв спаси живот,, и Ревија на македонски носии , наравно со нови духовно-туристички патувања и нашата 14-та македонска вечер .
Со Господ напред !