Прослава на патрониот празник во Линц

0
253
Почитувани членови и сипатизери на МКД.”Св.Кирил и Методиј”.
Свети Кирил и Методиј-македонски браќа од Солун во 9.век, кои станале мисионери на христијанството помегју Словените од Голема Моравија и Панонија.
Преку нивната работа тие влијаеле врз културниот развој на сите Словени,поради што ја добиле титулата АПОСТОЛИ на Словените.Тие се заслужни за изумување на глаголицата(кирилица),првата азбука искористена да се препише старословенски јазик. По нивната смрт,нивните ученици ја продолжуват нивната работа и дејност помегју Словените.
НЕКА НИ Е СРЕЌНА СЛАВА на нашето Македонско културно друштво