МПЦ „Свети Петар и Павле“ го слават патронатот

0
200