Состанок на МКД „Македонија“ од Ешален

0
293

Друштвото „Македонија“ од Ешалан закажува состанок, кој е предвиден за (петок) 20 мај 2022 годинa, со почеток во 19h30 часот, во Hotel de Villlle d’Echallens 3-ти спрат во салата Turlet.

Дневен ред :

1.Припрема на пролетниот турнир

2.Разно

• Поделување на маиците
• Печат и заверка на членските книшки

Со почит, мдд „Македонија“ Ешалан