МКД „Свети Кирил и Методиј“ од Пула организира „Ноќ на книгата“

0
254

Ноќ на книгите 22.04.2022. Книга како простор на слободата преку поезијата на македонски автори кои пишуваат во Република Хрватска