Културниот центар од Вршац ја унапреди сорабтката со националниот Совет на Македонците во Србија

0
202