Во Австралија кампања „Зборувајте македонски во март“, организирана од просветно – училишниот совет на Нов Јужен Велс

0
164
Зборувајте МАКЕДОНСКИ во март
Задолжително зборувајте македонски во март!
Да, Вие, сите вие во вашиот дом, на вашето работно место, во фудбалските клубови, во играорните друштва, во пензионерските социјални групи… И дома и на гости – секаде зборувајте на македонски јазик.
Македонскиот просветно-училишен одбор за НЈВ ја започна и секоја година ја организира интернационалната кампања за поттикнување на сите нашинци и нивните потомства, да зборуваат македонски во март.
Март е месец во кој Филип Втори ги започнувал сите походи во неговото време. Во март месец и ние да го започнеме походот кон зачувување и негување на македонскиот јазик, поход во кој треба сите да зборуваме, секојдневно, упорно и задолжително македонски.
За повеќе информации, идеи и за секојдневни дијалози на македонски јазик, пратете не на Фејсбук.