Во Општина Илинден отворена е канцеларија на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Скопје

0
164

Во Општина Илинден отворена е канцеларија на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Скопје

            Во рамките на просториите на Општина Илинден денеска е отворена канцеларија на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Скопје. На отворањето присуствуваа градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски и директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Скопје, Лиридон Бафтији.

Градоначалникот Георгиевски, изјави дека со отворањето на канцеларијата ќе им се олесни пристапот на граѓаните од општина Илинден, за прием, администрирање и обработка на барањата за остварување на правата од социјалната заштита и барањата за остварување на правата од детската заштита.

Канцеларијата ќе работи секој работен ден, во период од 08:30 до 13:00 часот.

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Општина Илинден

Одделение за поддршка на Градоначалникот