Традиционална изложба во Гетеборг

0
350
Традиционална изложба на ракотворби, музика, фолклор, рецитации, промоција и модна ревија.
Фотографии од денешното попладне во Друштвото,,Гоце Делчев “