Литературно читање во Мелбурн

0
157
Соопштение
Македонското литературно друштво Кочо Рацин, Мелбурн организира литературно читање на 26.3.2022 со почеток во 17.00-19.00 часот во паркот Тhomastown Main st Reserve Walk, на адреса 52 Main st Thomastown.
Читањето на литературни дела во публика е значајно за оживување и одржување на ова уметничко јазично творештво на еден народ.
Можете да се пријавите за читање до 25.3.2022 на телефон 0423 496 821.