Канадско македонското историско друштво организира разговор со проф. Д –р Кристина Крамер

0
178
МОЖЕБИ ЗНАЕТЕ ПОВЕЌЕ МАКЕДОНСКИ ОТКОЛКУ ШТО МИСЛИТЕ!
Ве покануваме да ни се придружите на 7ми април 2022 за Q&A со Кристина Крамер, професор Емерита. Ве молиме регистрирајте се и уживајте во вечерната разговор и истражување! Користете го линкот подолу за да се регистрирате денес:
Можеби Баба ти или Дедо ги нема, а ти на децата, или внуците не зборуваш македонски, ама какви траги од јазикот остануваат? Како македонските зборови се уште дел од вашиот вокабулар, и зошто? Има ли прилики, среќни или тажни, каде македонската фраза сепак се чувствува како најсоодветен одговор? Или македонска фраза ви скока на усни за да опише посебен момент?
Што е ова нешто што се нарекува наш „наследен јазик“- како да го користиме, чуваме и да го пренесеме?
Ова беа прашања на кои Кристина сакаше да одговори, па почна да истражува. Започна со прашалник кој го подели меѓу заедницата на оние кои активно или пасивно зборуваат македонски јазик и нивните деца. Откри некои изненадувачки работи.
Се гледаме таму!