На 30 март во Загреб ќе се одржи промоција на книгата „Македонија историски и етнолингвистички аспекти“ од Никола Рашиќ

0
270