По долгата пауза, МКД „Охридски Бисер“ од Нова Горица продолжува со пробите.

0
296
Почитувани љубители на македонскиот фолклор,
Ве известуваме дека по подолга пауза заради пандемијата фолклорната секција при нашето друштво повторно започна со редовни проби а воедно вршиме и упис на нови членови
Пробите се одржуваат секоја среда (18.00-20.00) и недела (11.00-13.00) во Точка, улица Градникове бригаде 25, Нова Горица.
За подетални информации можете да ни се обратите по електронски пат на mkd.ohdskibiseri@gmail.com , на веб страницата https://mkd-ohridskibiseri.si/ или на нашата fb страница.
Сите заедно да ја сочуваме и негуваме нашата култура и традиција надвор од границите на Македонија!
Раководител со фолклорната секција
Магде Николеска