Од 20 до 22 февруари о.г. во Амбасадата во Рим повеќе од 100 наши граѓани од дијаспората ќе ја искористат можноста за фотографирање за патни исправи без да патуваат во матичната држава

0
94

Во периодот од 20 до 22 февруари о.г. во Амбасадата во Рим повеќе од 100 наши граѓани од дијаспората ќе ја искористат можноста за фотографирање за патни исправи без да патуваат во матичната држава, согласно Акциониот План на Владата на РС Македонија.

Очекуваме во најскоро време да се постави мобилна станица и во ДКП Рим, со што оваа услуга би била уште повеќе достапна.

Вратите на Амбасадата секогаш се отворени за сите македонски државјани кои живеат и работат во Италија.