Во Нови Сад одбележан Меѓународниот ден на мајчиниот јазик

0
182
По повод 21. февруари – Меѓународниот ден на мајчиниот јазик и Денот на Координативниот одбор на здруженијата за јазици, книжевност и култура во просториите на нашето Здружение се одржа 46. седница на Извршниот одбор на која беше промовиран новиот број на Мултијазичниот часопис „МОСТ“ и вооедно беа врачени Благодарници за подршка на сите здруженија.
По повод 21. Февруари – Меѓународен ден на мајчиниот јазик и ден на Координативниот одбор на друштвата за јазици, литература и култура во нашето Здружение 46. седница на Извршниот одбор на која беше промовиран новиот број на Повеќејазичното списание „МОСТ“ и истовремено беа врачени Благодарници за поддршката до сите здруженија.