Говорете македонски 10

0
405

Се знаеме скоро пола живот.

Се знаеме речиси половина живот.

Со своите активности допринесува за подобрување на работата.

Со своите активности придонесува за подобрување на работата.

Келнерите се во ресторантот.

Келнерите се во ресторанот.

 

Возевме четрсто километри во еден правец.

Возевме четиристотини километри во еден правец.

 

Кога доручкувате?

Кога појадувате?

 

Другарка ми не пије кафе.

Другарка ми не пие кафе.

 

 

На работа одам со кола.

На работа одам со автомобил.

 

На утакмицата беше дозволен влез за деветсто луѓе.

На натпреварот беше дозволен влез за деветстотини луѓе.

 

До Букурешт има шесто триесет и седум километри.

До Букурешт има шестотини триесет и седум километри.

 

Се знаеме скоро пола живот.

Се знаеме речиси половина живот.

 

Со своите активности допринесува за подобрување на работата.

Со своите активности придонесува за подобрување на работата.

 

Келнерите се во ресторантот.

Келнерите се во ресторанот.