Одбележувањето на годишнината на Здружението на Македонците „Кирил и Методиј“ од Нови Сад е одложено за понатаму

0
335
26.01.2006 – 26.01.2022 година
Здружението „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ од Нови Сад, шеснаесет години успешно го негува и промовира македонското етно културно творештво, со што придонесе македонската национална заедница да има посебна боја во колоритниот ќилим на националните малцинства на овие простори.
Одбележувањето на Денот на формирањето на Здружението ќе се одложи поради временските услови.
Накнадно ќе Ве известиме за денот и часот на одбележувањето на годишнината.