Пријавување на нови членови во КУД „Илинден“ од Сиднеј

0
299

MKUD Ilinden Sydney is excited to offer dance classes starting Wednesday 1st, Thursday (Juniors) 2nd and Friday (Seniors) 3rd February 2022. Registrations will also take place on the same day.

Пријавувањето и часовите на МКУД Илинден Сиднеј ќе започнат во среда 02-ри, четврток 3-ти и петок 4 февруари 2022 година.