Одбележана 60 годишнината од првата богослужба на македонски јазик во Гери, Индијана

0
352
На денешен ден пред 60 години, на 24 декември 1961 г, во навечерието на празникот на свети Спиридон, во тогаш изнајмуваната Асирска црква во Гери, се одржала првата богослужба од страна на македонски свештеник, отец Спиро Танаскоски.
На денешен ден, пред 60 години, на 24 декември 1961 година, во пресрет на празникот Свети Спиридон, во тогаш изнајмената асирска црква во Гери, првата црковна служба ја изврши македонски православен свештеник, отец Спиро Танаскоски.
Дотогаш, еден од најважните аспекти на Македонците, верското изразување на нивната православна вера, се практикуваше со посета на други, веќе утврдени православни цркви во регионот, како што се грчката, српската и руската цркви. Поради ова, Македонците платија драга и висока „цена“ со жртвување на својот македонски идентитет, кога Србите ќе ги наречеа „јужни Срби“, а Грците „бугари“.