Во МПЦ „Свети никола“ во Перт се одржа свечена литургија по повод патронатот

0
44
Денес го одбележавме Светиот ден по повод одбележувањето на нашиот патрон Свети Никола.
Голем број верници присуствуваа на црковната служба проследена со ручек во Центарот на Македонската заедница каде помладите ученици од Училиштето за Македонски јазик и играорците од КУД Гоце Делчев Танцова Трупе презентираа приказна и настап ед фолклорни танци.
Оче и архиереј Никола, заложи се со Христа Бога да се спасат душите наши.